تماس با ما

تماس با ما

آدرس: میدان بهارستان - خیابان ظهیرالاسلام - بن بست خاورمیانه - ساختمان فرهنگ - طبقه سوم 

تلفن دفتر: 33116562- 33921072

فاکس دبیرخانه: 33921070

ایمیل دفتر : Rahbordi@Farhang.gov.ir

تلفن گروه آمار:  33955538

تلفن گروه مطالعات و پژوهش: 33116562

ایمیل گروه مطالعات و پژوهش: Rahbordip@yahoo.com

تلفن گروه نظارت و ارزیابی: 33982242

تلفن گروه برنامه ریزی راهبردی: 33957037